Jelentkezési lap
Főoldal -> GDPR Adatkezelési tájékoztató
GDPR Adatkezelési tájékoztató
A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) egységes adatvédelmi szabályozást teremt az Európai Unióban. A rendelet az összes olyan vállalatra vonatkozik, amely uniós állampolgárokkal kapcsolatos személyes adatokat kezel, függetlenül attól, hogy hol található a vállalkozás székhelye. Az adatkezelést tágabb értelemben véve úgy definiáljuk, mint a személyes adatokhoz kapcsolódó bármely tevékenységet, ideértve azt is, hogyan kezeli a vállalkozás a személyes adatokat, azon belül az adatgyűjtést, -tárolást, -felhasználást és -megsemmisítést.
Adatkezelő elérhetőségei:
Enterside Oktatási Központ
o
E-mail: info@enterside.hu
o
Webhely: www.enterside.hu
Adatok gyűjtése:
Enterside Oktatási Központ
o
elektronikus formában, a jelentkező által kitöltött jelentkezési adatok alapján
Kezelt adatok típusa:
Enterside Oktatási Központ oktatás lebonyolításához használt adatok, melyeket a képzési törvény kötelezően előír:
o
nevét, születési nevét,
o
anyja nevét,
o
születési helyét és idejét,
o
nemét,
o
állampolgárságát,
o
lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát,
o
nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
számlázáshoz szükséges adatok:
o
Számlázási név
o
Számlázási cím
o
Adószám
o
Telefonszám
o
E-mail cím
Az Oktatási Központ kizárólag a működéshez szükséges, illetve a törvény által aláírt adatokat gyűjti és kezeli. Szenzitív adatokat nem kezel. Intézményünk gyermekek adatait nem kezeli és nem tárolja.
Adatok tárolása:
elektronikus formában, a jelentkező által kiállított jelentkezési adatok alapján
elektronikus vizsga dokumentációban
elektronikus statisztikai felületeken
Adatok felhasználásának célja:
Enterside Oktatási Központ oktatási célra (informálásra, szervezési feladatok ellátására)
o
vizsgáztatási célra (tanúsítványok, bizonyítványok kiállításához)
o
elektronikus levél (informálásra, szervezési feladatok ellátására, elégedettségmérésre)
o
postai levélküldés céljából (szükség esetén)
o
tartozáskezelés céljára
o
hatóságoknál esetleges adatfeltöltésére
o
statisztikai adatszolgáltatás céljából
Esetleges hírlevél esetén
o
ajánlatok küldése, melyről 1 kattintással lehetőség van leiratkozni
Adatvédelem kiterjesztése az együttműködő partnerekre:
Az adatvédelmi törvény által előírt kötelezettségek szerződéses formában kiterjesztésre kerülnek az együttműködő partnereinkre is:
Enterside Oktatási Központ
o
Munkatársakkal, akiknek hozzáférési jogosultsága van a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz/szoftverekhez
o
Technikai asszisztensek, akik hozzáférhetnek a számítógépekben tárolt adatokhoz
o
Esetleges vizsgabizottság tagjaival
Fizetési szolgáltatóval
o
Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Enterside Oktatási Központhoz nem jutnak el.
Adatok törlése/megsemmisítése:
Enterside Oktatási Központ
Oktatási célra felhasznált, adatokat tartalmazó dokumentumok:
o
Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok irattárolási ideje: 1 év.
o
Szerződések elektronikus irattárolási ideje: 1 év.
o
Vizsga dokumentáció, tanúsítvány irattárolási ideje: 1 év.
Panasztétel módja:
Az Infotv. szabályozására tekintettel a Hatóság (www.naih.hu) a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
o
1.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
o
2.) személyes adatainak helyesbítését,
o
3.) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Panaszkezelési jegyzőkönyvet ITT tudja letölteni.
Panaszt benyújtani kizárólag írásos formában lehetséges, aláírt, postai úton küldött levél formájában.
Panasz beérkezését követően azonnali intézkedés indul.
Incidens:
Incidens esetén az alábbi folyamat indul:
o
Belső nyilvántartásban történő rögzítés
o
NAIH értesítése (incidens leírása, megtett intézkedések)
o
Érintett(ek) értesítése